Velkommen


3 kirker - 2 sogne - 1 menighedsråd

  Udbyneder Kirke

  Kastbjerg Kirke


 Havndal Kirke
 


Vil I se filmen om Udbyneder Kirke, som Randers Amatørfilmklub optog sidste efterår?

Så mød op i Konfirmandstuen onsdag den 30. september kl. 19.
Tag gerne din ægtefælle, nabo, ellerklassekammeret med,
så ser vi filmen sammen.Fra optagelserne af filmen om Udbyneder Kirke.
Sognepræsten fortæller om alterbilledet.

DVD'en med de tre film vil kunne købes ved arrangementet. Pris kr. 50.


25 års jubilæum

Menighedsrådet inviterer til
25 års jubilæum for sognepræst Bodil Hindsholm Hansen,
søndag den 11. oktober.
Vi begynder med festlig gudstjeneste i Udbyneder Kirke kl. 10.30
med musikalske indslag
ved operasangeren Jens-Christian Wandt og organist Susan Bank.


 Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en let frokostbuffet i
Udbyneder Forsamlingshus.
Af hensyn til frokosten bedes I senest søndag den 4. oktober melde jer til hos menighedsrådsformand
Karen-Marie la Cour tlf. 20 73 06 24 eller mail kmlacour@mail.dk

 

Læs om gudstjenesterne i 2015 på hjemmesidens oversigt.