2012 Mødereferater

Menighedsrådets møder er offentlige,
undtaget er punkter om personsager og andre fortrolige sager.
Dagsorden ophænges i kirkerne forud for mødet.
Referaterne bliver også hængt op på opslagstavlen og siden sat i en mappe til orientering.

Referater fra menighedsrådsmøder i 2012:

Mødereferat 17. december 2012
Konstituerende møde 29. november 2012