Infobrev til konfirmander 2015-16

Udbyneder-Kastbjerg Pastorat                                                                          den 28. april 2015

  

Kære kommende konfirmander og forældre.

Her kommer information vedr. konfirmationsforberedelsen 2015-2016 i Udbyneder-Kastbjerg Pastorat. Situationen er jo ny for os alle, og der har skullet afholdes flere møder, før alt er faldet – nogenlunde – på plads.

For konfirmander, der skal gå på Grønhøjskolen fra næste skoleår, bliver der følgende plan:

Konfirmationsforberedelsen bliver torsdag morgen, og vi begynder torsdag den 27. august. Klokkeslettet vil blive annonceret senere, når vi kender busplanen for bussen til konfirmanderne.
Udover timerne får torsdag morgen, vil vi to gange få en større timeblok (4 lektioner) og en hel dag, som vi kan bruge til en ekskursion. Der er meget, vi ikke ved endnu, da dette er en ny situation, men vi må tænker løsninger, efterhånden som vi kommer frem.

For konfirmander, der skal gå på andre skoler (Vindblæs Friskole, Randers Real, Hadsund Skole m.fl.) er der flere muligheder:
1. Enten følger I konfirmationsforberedelse hos den præst, som den pågældende skole har aftale med,
2. eller – hvis det passer med torsdag – kan I følge konfirmationsforberedelse sammen med jeres gamle klasse (der skal så findes en transportmulighed til jeres nye skole),
3. eller hvis I gerne vil følge konfirmationsforberedelse i Udbyneder, men det ikke passer med torsdag, aftaler vi sammen et tidspunkt, der kan passe. Enten om morgenen en anden dag, en eftermiddag, en aften eller lørdag.

Konfirmation i Udbyneder og Kastbjerg Kirker bliver 1. søndag efter påske, den 3. april 2015.

Jeg skal bede jer skrive nedenfor, hvor I regner med at følge konfirmationsforberedelse, og i hvilken kirke I regner med til konfirmation. Det er naturligvis kun en foreløbig tilmelding.
Jeg skal bede jer aflevere til klasselæreren eller til mig senest fredag den 22. maj.

Jeg skal gå på Grønhøjskole og vil gerne gå til konfirmationsforberedelse i .................................
Jeg skal gå på........................................ Skole og vil gerne gå til konfirmationsforberedelse i
...........................................................

Jeg vil gerne konfirmeres i ......................................... Kirke.
Jeg skal slet ikke konfirmeres: .......... (Sæt kryds)

Konfirmandens navn......................................................................................

Forældres underskrift:............................................................................................

Forældres e-mailadresse (skriv tydeligt!) ..........................................................................................

Med venlig hilsen
Bodil Hindsholm Hansen