information om gudstjenester

Efterårets høstgudstjenester

Søndag den 17. september kl. 14 i Udbyneder: Høst- og familiegudstjeneste,
med efterfølgende høstfejring i Konfirmandstuen og præstegårdshaven.

Høstgaver og dekorationer fra høstgudstjenesten sælges og går til høstindsamlingen.
Meld jer gerne til Sognets store Bagedyst
Vi nyder kagerne til kaffe/ the eller saft efter gudstjenesten.
Præmier for flot sommerdress og ditto hatte.
Leg og konkurrencer for børnene.


Søndag den 24. september kl. 19 i Havndal Kirke
VoKo medvirker
 

Søndag den 1. oktober kl. 10.30 i Kastbjerg Kirke: Høst- og Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
Kaffefrokost i Menighedshuset


 

Reformationsjubilæumsgudstjeneste
Trinitatis Søndag, den 11. juni i Kastbjerg Kirke kl. 10.30


Tema "Reformationen og os".
Efter gudstjenesten vil der være "Luther lagkager" og "Lutherkager" til kirkekaffen.
NB Der vil være præmier til de bedste og mest velsmagende!

 


Konfirmanderne laver gospelindslag ved
gudstjenesten søndag den 19. marts i Havndal Kirke


 500årsjubilæum for Reformationen i året 1517,
hvor Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.


I Udbyneder og Kastbjerg Sogne er der planlagt 3 reformationsgudstjenester.
1. "Lutter Luthersalmer" er afholdt i Havndal Kirke den 22. januar 
2. "Reformationen i børnehøjde", Familiegudstjeneste i Udbyneder Kirke den 5. feb. 
3. Reformationsgudstjeneste vil blive afholdt i Kastbjerg KIrke Trinitatis Søndag (den 11. juni)
Overskrift: "Reformationen og os"


Fra familiegudstjenesten i Udbyneder Kirke "Reformationen i børnehøjde" med juniorkonfirmanderne,
der satte 16 ord og sætninger op på en særlig dør i Udbyneder Kirke.
 


Høstgudstjenesten – fordi vi skal hjælpe hinanden.


Høstoptog i Udbyneder Kirke sept. 2016

Fra landets kirker indbydes der i denne tid til høstgudstjeneste, ikke kun på landet, hvor høsten kan opleves, som den skrider frem på markerne, men også i byerne, hvor korn står afvejet i poser på hylderne i supermarkedet. Og det er en rigtig god skik at tage børn eller børnebørn ved hånden og gå til høstgudstjeneste i den lokale kirke.
For høstgudstjenesten
- minder os om, at livets gaver ikke er en selvfølge,
- og at vi har utroligt meget at være taknemmelige for, når vi lige tænker os om,
- giver os lejlighed til at synge de dejlige høstsalmer, som vi ikke får sunget, hvis vi ikke går i kirke,
- kan gøre os åbne for, at livet har flere dimensioner, end vi normalt tænker på,
- og viser os, at Gud regner med os og har givet os ansvar for andre.


I mange kirker bliver børnene indbudt til at deltage i høstoptog. Så pluk en buket blomster eller en pose med frugt, eller grav nogle kartofler op. Vi kan bidrage med noget, som andre bliver glade for – og i den sidste ende går pengene til humanitære organisationer, der gør en stor indsats både i de lande, der lider under tørke eller oversvømmelser, krig eller jordskælv, og herhjemme, til vore fattige og hjemløse.


I Udbyneder og Kastbjerg Kirker laver vi høstoptog. Når spejderne går med fanerne foran ind i Kastbjerg Kirke, er det  festligt. Gaverne fra høstoptoget, frugt, grønt og blomster, lægges i en salgsbod og bliver solgt: Børn hjælper andre børn!
I Havndal Kirke laver graveren buketter og dekorationer, der først pynter kirken – og dernæst pynter op derhjemme eller kan tages med ud på familiegravstedet. Salg af blomsterdekorationer giver et stort tilskud til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
Udbyneder, Havndal og Kastbjerg Kirker vil gerne sige TAK til alle, der er med til at gøre vore høstgudstjenester festlige og taknemmelighedsfulde.


Høstoptoget samles i våbenhuset. Foto fra et tidligere år.


 

Månedens Salme!
I løbet af efteråret og vinteren vil vi ved hver gudstjeneste synge en salme, som konfirmanderne har valgt som "månedens salme".
Glæd jer til gode, kendte - eller øjenåbnende nye - salmer efter konfirmandernes valg!