Kastbjerg Kirke

Kastbjerg Kirke er højt beliggende på bakken over Kastbjerg Å, med udsigt over landsbyen og store engarealer. Den er bygget af omhyggeligt tilhugne kvadersten, tårn og våbenhus dog af teglsten.

Våbenhuset er bygget ved den gamle mandsdør mod syd. En smuk tympanon og fint udsmykkede søjler pryder indgangsdøren til kirken mod syd - og lige så fornemt udstyret er den nu tilmurede kvindedør mod nord.

Kirkens indre virker lyst på grund af de smukke hvide hvælvinger med kun en let ornamentik på ribberne og få og enkle kalkmalerier: indvielseskrucifixer, ornamenter, en pelikan, der i middelalderen blev opfattet som et Kristus-symbol, og et tre-blad (et symbol for treenigheden), placeret over alteret.

Altertavlen er et fornemt renæssancearbejde; de indsatte billeder, Kristi fødsel i midterfeltet, og opstandelsen i det øverste felt, er dog af senere dato. Døbefonten med himmel svarer til fonten i Udbyneder Kirke, men har her den oprindelige bemaling bevaret. Prædikestolen er et prægtigt barokstykke med evangelister og apostle i felter; både døbefont og prædikestol er skænket er Kjeld Krag og Sophie Krabbe til Trudsholm.

Herremanden til Trudsholm var tidligere kirkeejer og skulle sørge for vedligeholdelse af kirkebygningen og inventaret. Kastbjerg Kirke er præget af, at kirkeejeren har været meget samvittighedsfuld og gavmild, når det gjaldt nyt og smukt inventar. Hertil kom jo muligheden for at sætte et minde over sig selv og sin slægt. Et eksempel herpå er den fint udskårne ligsten fra 1600 over Jacob Høg og Elisabeth Maltisdatter til Trudsholm.

Orglet er et lille 4-stemmers instrument fra 1904, skænket af en af landsbyens borgere.

Se i øvrigt:
Vagn Andreasens beskrivelse af Kastbjerg Kirke. Heftet ligger i kirkens våbenhus og kan købes for kr.20. Det kan evt. også tilsendes ved henvendelse til Udbyneder Præstegård, 8970 Havndal, tlf. 86 47 02 25. Pris kr. 20 + porto.