Mødereferat 19. april 2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 19. april 2017 kl. 17.00 i konfirmandstuen, Udbyneder

Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Bodil Hindsholm Hansen, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Karin Otte, Niels Åge Sørensen, Jens Aage Thorsen og Susanne Kjærgaard

Fraværende: Marianne Olsen

Menighedsrådets formand ønskede tre ekstra emner på dagsordenen. De bliver nummereret således:

10. Diskussion af biskoppens fremsendte forslag til ændring af provstistillingen/flytning af provsteboligen
11. Vedr. gravsten fra nedlagte gravsteder
12. Nedsættelse af kirkegårdsudvalg

 1. Meddelelser fra formanden
  I anden sammenhæng har formanden været sammen med Peter Brandes, der gerne vil hjælpe med farvesætning af Kastbjerg Kirkes bænke i forbindelse med restaurering
  Overslag over pris for renovering af Udbyneder Præstegård kommer med som punkt på næste PU-møde
   
 2. Meddelelser fra sognepræsten
  Sognepræsten tager spørgsmålet om kirkebladets fremtid op med sp. Peder Svejgaard Pedersen.
   
 3. Meddelelser fra kassereren
  Ved opsparede midler af m-rådets kassebeholdning skal formålet angives til PU
  Kvartalsregnskabet er forelagt
  PU aflægger besøg i Kastbjerg i forbindelse med restaureringsprojektet på kirken
   
 4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
  Intet nyt
   
 5. Nyt fra udvalgene
  Intet nyt
   
 6. Budgetønsker (laC)
  Budget skal indsendes til PU senest d. 29. maj
   
 7. Forslag til et tillæg til kirkegårdsvedtægterne (GS/laC)
  M-rådet vedtog et tillæg vedr. Mindeplænen
   
 8. Storpastoratet (laC)
  Storpastoratets navn bliver: Ommersyssel Pastorat
  Karen-Marie la Cour er blevet medlem af præstegårdsudvalget, og Frode S. Rasmussen af byggeudvalget
   
 9. Dato for næste møde
  Mandag d. 22. maj kl. 17.00 i Kastbjerg
   
 10. Diskussion af biskoppens fremsendte forslag til ændring af provstistillingen/flytning af provsteboligen
  Overføres til lukket del
   
 11. Vedr. gravsten fra nedlagte gravsteder
  Fremover fjernes gravsten fra nedlagte gravsteder, medmindre de er bevaringsværdige
  På Havndal Kirkegård skal de markerede gravsten på lapidariet fjernes af pladshensyn
   
 12. Nedsættelse af kirkegårdsudvalg
  Kirke- og Kirkegårdsudvalg: Niels-Aage Sørensen, Kirsten Fuglsang-Damgaard og sognepræsten
  Turudvalg: Niels-Aage Sørensen og Kirsten Fuglsang-Damgaard
   
 13. Evt.