Mødereferat 19.02.2015

Fremmødte:Karen-Marie Haldrup la Cour, sognepræsten, Susanne Kjærgaard,Berit Nygaard Sørensen, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Heidi Reifenstein Behrman (medarbejderrepræsentant) og Lise Rohde.
Frode Sandager Rasmussen kom lidt senere.
Afbud fra: Line Nørgaard Larsen (bevilliget 3 måneders orlov)

1) Meddelelser fra Formanden
- Nyt pkt. 13 Valg af ny kontaktperson. Line Nørgaard Larsenfratræder menighedsrådet pga. flytning og menighedsrådet tilslutter sig dette.
- Provstiet har bedt om en opgørelse over menighedsrådets sammensætning.
- Formandenhar via Randers Nordre Provsti bedt kirkegårdskonsulentAnneMarie Møller om at komme og se på Udbyneder kirkegård.
- Der er aftalt med arkitekt Marxen, at han kommer og besigtiger vinduer og låge i Havndal Kirke d. 24.2. kl. 11.30.
- Nationalmuseet kommer til Kastbjerg Kirke d. 24.2. kl. 14.00for at se på vinduer, maling på bænke og placering af eventuelt skab.Arkitekt Marxen deltager også.
- Arbejdsbeskrivelser for graverne er udarbejdet.
2) Meddelelser fra sognepræsten
- Sognepræsten er på kursus d. 4.-8.-maj: ”At være Folkekirke når traditionen svinder”, Svejgaard vikarierer.
- Randers Filmklub har færdiggjort film af vores kirker.
- Problemer med oliefyret
- Årets vandretur bliver d. 31. 5. 2015 Fra Kastbjerg Kirke til Enslev Kirke
3) Regnskabet for 2014 ser pænt ud.
4) Intet nyt.
5) Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 8.3. 2015 Vi er godt undervejs med koordineringen af indsamlere. Nye indsamlere må gerne melde sig hos sognepræsten.
6) Kirkegårdskonference 18. marts. De tre gravere og en kirkeværge deltager.
7) Afskedsgave til Kjeld Holm: orientering
8) Ambassadører til Bispevalg: orientering. Bispekandidatmøde i Assentofthallen d. 26.3. kl. 19.00 2015
9) Havndal kirkes nye låge. Menighedsrådet beslutter at anskaffe en ny trælåge.
10) Menighedsrådets studietur:Lørdag d. 12. 9. 2015
11) Sneslynge til Kastbjerg - erhvervelsen udsættes.
12) Menighedsrådenes blad, hvem får? Menighedsrådet og de ansatte.
13) Formanden overtager kontaktpersonens opgaver.
14) Dato for næste menighedsrådsmøde er d. 24.3. kl. 17.00 i Kastbjerg
Evt.
Ny fælles konto i Brugsen til de tre kirker etableres.
Spørgsmål til Provstiet: Retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig, når der officielt flages på halv.