Mødereferat 28. marts 2017

Referat af menighedsrådsmøde d. 28. marts 2017 kl. 18.00 i menighedshuset, Kastbjerg
Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Bodil Hindsholm Hansen, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Karin Otte, Niels Åge Sørensen, Jens Aage Thorsen og Marianne Olsen
Fraværende: Susanne Kjærgaard

 1. Meddelelser fra formanden
  Reformationstilbud kan ses på www.randersreformation.dk
  Stormøde d. 20. april i Sankt Clemens Kirke
  Nyt punkt – punkt 15
   
 2. Meddelelser fra sognepræsten
  Informerede om ikke egentlige præsteopgaver
   
 3. Meddelelser fra kassereren
  Regnskabet er forlagt menighedsrådet CVR-nr. 34685681, Regnskab 2016, Afleveret d. 27-03-2017
   
 4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
  Intet nyt
   
 5. Nyt fra udvalgene
  Vi skal have lavet et kirkegårdsudvalg inden næste møde
   
 6. Storpastoratet (laC)
  Møde d. 4. april 2017 kl. 17.30 i Øster Tørslev
  Menighedsrådet er fremkommet med et forslag på navnet til storpastoratet: Storpastoratet, Randers Nordre Provsti
   
 7. Person no. to til koordinationsgruppen, hvem vil? (laC)
  Frode Rasmussen har meldt sig til koordinationsgruppen til storpastoratet
   
 8. P.U. til Kastbjerg (laC)
  D. 25. april 2017 kl. 16 kommer provstiet og kigger på kirken og div. Tilstede skal være kirkeværge, graver og formand
   
 9. Indledende budgetsamråd (laC)
  Torsdag d. 30. marts kl. 19.00 i Øster Tørslev
   
 10. Klage (laC)
  Klagen er blevet diskuteret, og der vil blive svaret skriftligt
   
 11. Pusleklodser m.v. (BHH)
  Der indkøbes to sæt til hver kirke
   
 12. Gravsten fra sløjfede grave (GS/laC)
  Endelig beslutning, om hvilke sten der skal fjernes, tages ved kommende syn
   
 13. Årsmødet (laC)
  Der er åbent for tilmelding
   
 14. Dato for næste møde
  Onsdag d. 19. april 2017 kl. 17.00 i Udbyneder
   
 15. Udbyneder Præstegård, istandsættelse
  Vi ansøger provstiet om en igangsættelse af renoveringen af Udbyneder Præstegård
   
 16. Evt.    
  Der indkøbes 4 udendørsbænke – 2 til Havndal og 2 til Kastbjerg
  Der indkøbes 10 nye Moderne salmer   
  Der bliver annonceret en forårskoncert i Udbyneder Kirke i det kommende sogneblad