Mødereferat den 24. maj 2016

http://www.udbyneder-kastbjerg.dk/mdereferat-den-24-maj-2016

Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Berit Sørensen, Bodil Hindsholm Hansen, Kirsten Fuglsang Damgård, Susanne Kjærgaard og Lise Rohde

1. Meddelelser fra formanden
- Brev fra Biskoppen Jørgen Pontoppidan vikarierer for provsten frem til en ny provst er ansat
- Fejring af Reformationen i Randers vil blive planlagt d. 19.5. på et møde
- Organiststillingen er slået op alle de steder, vi har aftalt
- Friluftsgudstjenesten var en succes
2. Meddelelser fra Sognepræsten
 - Sognepræsten er blevet udpeget til kontaktpræst for flygtninge og indvandrer for provstiet
- Sognepræsten deltager i Stiftsstævnet d. 7.-9. Juni
- Sommerfesten bliver ikke afholdt i år. Vi har dels ikke de personalemæssige ressourcer, dels er vi nødt til at gentænke idé´en med at sommerfesten skulle fungere som en slags møde mellem gamle og nye minikonfirmander, fordi
- Sognepræsten har sørget for organistvikarer til alle søndagsgudstjeneste frem til 31. juli.
3. Meddelelser fra Kassereren
-Kassebeholdningen er i orden
- Gennemgang af gamle konti
- Ajourføring af regnskab i Brugsen
4. Nyt fra Kirkeværge og Kontaktperson
- intet nyt
5. Nyt fra udvalgene
- Næste kirkeblad udkommer i slutningen af juni
6. Ny lås til Tårnrummet, Udbyneder
- vi bestiller en ny lås
7. Studieturen 17/9
- Tur til Salling og Himmerland: Jenle og Grinderslev. (150-året for Jeppe Åkjærs fødselsdag) Færge ved Hvalpsund, Skørping Nykirke, udsmykning af Trondur Pattursson. 
8. Datoer for opstillingsmøderne
- Der er opstillingsmøder til menighedsrådsvalget i Kastbjerg d. 13. september kl.19.00 og Udbyneder 14. september kl. 19.00.
9. Kastbjerg Kirkes orgel
- Piberne skal renses inden 5 år (15.000)
10. Blomster på gravene, hvornår?
- Sommerblomster sættes inden grundlovsdag.
11. Forskønnelse af Udbyneder Kirkegård.
-  Forskønnelse af Udbyneders Kirkegård igangsættes i uge 24.
12. Provstesynet
Kastbjerg:
- Lugen i Tårnet skal fastgøres
- Fugning af enkelte tagsten på kapellet
-Indsats til alterkalk skal overfladebehandles
- Vi skal have indhentet tilbud på Kalkningen af Kastbjerg Kirke. Kirkeværge indhenter tilbud.
Havndal:
- Tømreren reparerer skader på tympanonfelt og trappe, justerer låge og tilpasser niveau for rist i graverens arbejdsområde.
- Forsølvning af altertavle eftergås. Sognepræsten taler med kunstneren.
- Vi skal have ændret lyden på bedeslag og kimning.
- Vi arbejder på at få et nyt kirkegårdskort.
- Der skal etableres mere skabsplads i graverhuset.
Udbyneder:
- Kalkning af kor-rum eftergås. 
- Der indhentes tilbud og Provstiet ansøges mht. nye tagsten til kirkemur og automatisk dørlås
- Lågen mod nordvest er rusten allerede. Problemerne tages op. 
- Forkert tagsten udskiftes.
- Præstegårdens nye fyr har været indstillet forkert. Men nu burde det fungere.
- Tømreren behandler for borrebiller
- En arbejdsgruppe vælger bevaringsværdige sten, som skal beholdes i lapidariet.
- APV er under udarbejdelse.
13. Dato for næste møde 14.6. kl. 17.00-19.00 Menighedshuset, Kastbjerg