Mødereferat den 26. oktober 2015

Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Berit Sørensen, Bodil H Hansen, Kirsten Fuglsang Damgård, Susanne Kjærgaard og Lise Rohde

1. Meddelelser fra formanden
-Stikord til annonce skal sendes til Dybdahl. Ansættelsesudvalget holder møde den 19. november kl. 17.00 i konfirmandstuen.
-Kirkens korshær fylder 90 år 1. juni 2016.
-Præstejubilæet gik rigtig fint.

2. Meddelelser fra sognepræsten
- Mariager Kammerkor kommer og giver koncert d. 25. november.
-2 første torsdage i november kommer Lene Johnsen og øver Gospel med -konfirmanderne hvilket munder ud i gudstjeneste med gospelindslag den 15 november.
-Aften Andagt 5. januar (hellig trekongers aften) i Havndal kirke, med visning af filmen om Havndal kirke.

3. Meddelelser fra kassereren.-
Betaling for pasning af gravsteder og grandækning skal betales forud fra januar 2016.

4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson

5. Nyt fra udvalgene
-Kreativ eftermiddag søndag d. 22.november fra 12.00-15.00, Dorthe Mogensen kommer og hjælper.

6. Aftengudstjeneste (laC)
- De øvrige præster var positive over for forslaget.

7.Servering ved dåbstræf (BHH)
- annoncering af Jens Jødals kirketeater til børn, muligheder for opslag. Servering: Lasagne og salat.

8. Hvordan får vi flere til at opstille til næste års menighedsrådsvalg? (laC) Menighedsrådets medlemmer opfordres til at være ambassadører.

9. Dato for næste møde: 17. november kl. 15.00 i Kastbjerg

10. -(nyt punkt) Forslag fra graverne om en fælles årlig flyttedag af sten mv. med besøg fra entrepenør vedtages.

11. -Betaling for pasning af gravsteder og grandækning skal betales forud fra januar 2016.

Evt.
- forespørgsel om søndagsringning fremkommet på Menighedsmødet. Menighedsrådet beslutter at fastholde ringningen på søn- og helligdage kun i forbindelse med gudstjeneste, sådan som det er stedets tradition.

- forespørgsel om vedligeholdelse af bevaringsværdige gravsten fremkommet på Menighedsmødet. Spørgsmålet tages op ved provstesyn.

- Vandreturen i maj. Formanden foreslog om en rute fra Kastbjerg til Dalbyover.