Profetier


 

Adventstid, forventningstid

Profeten Esajas om ørkenens rose….

"Ørknen og det tørre land skal glæde sig,
ødemarken juble og blomstre,
den skal blomstre som rosen
juble med stor fryd"

Esajas Kap. 35 vers 1

Profetier fra Det Gamle Testamente læses op ved mange gudstjenester.
Hør dem i kirken, bla. i adventstiden, til jul og til påske!

 

Her finder du nogle profetier fra Det Gamle Testamente,
ord der kan give håb i en vanskelig tid.

Esajas Bog 9 vers 1 & 5:
Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.

For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.

Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud,
Evigheds Fader,
Fredsfyrste.

Salmernes Bog 103,11-13
Så højt som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham;
så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.
Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

Salmernes Bog 27,1
Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for?