referat fra den 17 .december 2012

Referat af menighedsrådsmøde d. 17.12.2012

Alle mødt

1.  Orientering fra sognepræst og formand
2.  Intet nyt fra kirkeværgerne. Orientering fra kontaktperson om medarbejderrepræsentantens område.
3.  Budgettet sendes ud til alle medlemmer og graverne
4.  Forretningsordenen for Udbyneder og Kastbjerg menighedsråd er trådt i kraft 17.12.12 og vedtaget 17.12.12
5. Udsættes til næste møde.
6.  ”Nytårstaffel” afholdes onsdag d. 16.1.13 kl. 17 i Kastbjerg Graverhus.
7. Bladudvalget er blevet udvidet med en ”freelance” journalist (Lise Rohde). Valget af aktivitetsudvalget udsættes til studiekredsens afslutning.
8.  Intet nyt.
9. Næste menighedsrådsmøde er fastsat til onsdag den 23.1.13 kl. 17 i Udbyneder.
10. Mapper udleveret til referater og dagsordener. Heidi undersøger pris på klapborde til opstilling af julekrybben. Menighedsrådsmedlemmerne præsenterer sig ved nytårstaflet.