referat fra den 23. maj 2013

Referat af menighedsrådsmøde d. 23.05.13
Tilstede : Karen Marie La Cour, sognepræsten, Frode Sandager Rasmussen, Inger Lis Andreassen, Line Nørgaard Larsen, Berit Nygaard Sørensen, Lise Rohde og Heidi Reiffenstein Behrman(Medarbejderrepræsentant)
Budget 2014 fremlagt og godkendt. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 er fremlagt og godkendt.
1. Høstgudstjeneste i Udbyneder kirke d. 22. september, Havndal Kirke d. 29. september og Kastbjerg Kirke d. 6. oktober. Friluftgudstjeneste på Aldershvile d. 4. august kl. 14.30.
2. Af hensyn til budgetlægningen vil de fremtidige kirkesyn foregå forud for næste års budgetlægning.
3. Indformationsmøde for kontaktpersoner afholdes mandag d. 27. maj kl. 19.
4. Lise Rohde deltog i fællesmødet for lokale foreninger d. 13.5. Hjemmesideudvalget kan tage beslutning om at finde en fotograf og oprettelse af hjemmeside.
5. Der er kommet brev fra landmåleren ang. udskillelse af kommunevej . Der er kommet det nye blade fra DSUK.
6. Vedtægter for kirkeværger, kasserer og kontaktperson gennemgået og rettet til. Underskrives næste gang.
7. I tilfælde af kun én konfirmation afholdes gudstjenesten kl. 10.15. Konfirmation finder forsat sted 1. søndag efter påske i Udbyneder og Kastbjerg Kirker. Menighedsrådet tilslutter sig dog sognepræstens forslag om at inddrage Havndal Kirke til konfirmation 2. søndag efter påske. Som et forsøg foreløbig på to år.
8. Formanden undersøger nærmere.
9. Klokkefirmaet kontaktes i henhold til det tilbud der er givet til Kastbjerg kirke.
10. Tages op på kirkesyn.
11. Menighedsrådet tilslutter sig at sognepræsten anskaffer et antal familie bibler som gave i forbindelse med vielser.
12. Det undersøges om priserne på annoncer i Randers Onsdag. 
Inger Lis Andreassen forlod mødet kl.21.34.
13. Formanden undersøger om Christian Mejdal kan holde foredrag til efteråret.
14. Vandretur d. 30.5. fra Havndal Kirke til Udbyneder Kirke.
15. Datoen for næste menighedsrådsmøde er 20.6. kl 19 i Kastbjerg. Efter sommerferien er næste møde torsdag d. 15.8. kl. 19 i Udbyneder.
16. Alle fakturaer sendes til kassereren. Alt post skal gennemgås for at den kan sendes de rigtige steder hen.