referat fra den 25. marts 2013

Referat af menighedsrådsmøde d. 25/3 2013
Til stede: sognepræsten, Frode Sandager Rasmussen, Berit Nygaard Sørensen, Heidi Reiffenstein Behrman, Karen Marie La Cour, Lise Rohde og Line Nørgaard Larsen
Afbud fra Kai Oluf Nielsen og Kirsten Fuglsang-Damgaard. Det har ikke været muligt at indkalde suppleanter med så kort varsel.
1. Lene Schmidt (Regnskabsfører) fremlagde regnskabet for 2012 for Udbyneder Kirkekasse og Kastbjerg Kirkekasse. Menighedsrådet godkendte regnskabet for 2012 for Udbyneder og Kastbjerg.
2. Sognepræsten holder ferie fra 8. april til 21. april og fra d. 26. april til 28. april. Sommerferie fra 26. juni til 16. juli.
3. Kontaktpersonen sørger for afløsning i gravernes ferie.
4. Indkommen post gennemgået.
5. Graverne og kirkeværgerne undersøger muligheder for brandvagt.
6. Line Nørgaard Larsen sørger for at sende standard vedtægterne ud til alle. Tages op på næste møde.
7. Menighedsrådet har valgt Lise Rohde som stedfortræder for kontaktpersonen.
8. Dorit og Birgitte holder ferie i ugerne 27, 28 og 29. Heidi og Else holder ferie holder ferie i ugerne 30, 31 og 32.
9. Udsættes til næste møde.
10. Nadvergudstjeneste i Udbyneder Kirke kl. 19 Voko medvirker. Langfredagsgudstjeneste i Havndal Kirke kl. 10.15. Påskegudstjeneste i Kastbjerg Kirke kl. 10.15. 2. påskedag i Udbyneder Kirke kl. 10.15.
11. Intet.
12. Der åbnes for varmen i Kastbjerg Kirke om fredagen forud for gudstjeneste om vinteren. Visionsmødet holdes d. 1.5. kl. 17.30 i Kastbjerg. Borgermødet ang. kommuneplanlægning (udviklingsplan for kommunen) afholdes d. 15. april på Dalbyover Kro kl. 19.