Urnenedsættelse

Kære familie.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp for jer, så I kan overveje, hvordan det skal foregå, når jeres afdødes urne skal sættes ned på kirkegården.

Når urnen kommer fra krematoriet, får I besked, så I kan aftale et tidspunkt med graveren.
Hvis I ikke ønsker at deltage i urnenedsættelsen, behøver I ikke foretage jer yderligere.
Men hvis I gerne vil være med, kan I overveje, hvad I gerne vil have skal ske.

Som regel finder en urnenedsættelse sted sidst på eftermiddagen, når der ringes aftenringning med klokken. Men hvis det passer jer bedre tidligere på dagen, er det også en mulighed. Graveren vil altid sørge for, at der bliver ringet med klokken, når familien ønsker at deltage ved urnens nedsættelse.
Klokken kan ringe enten før eller efter urnenedsættelsen – alt efter hvordan det passer bedst.

Præsten kan deltage og stå for det, hvis familien ønsker det.
Så skal I bare ringe til præsten og aftale tidspunktet.
Graveren sørger altid for de nødvendige forberedelser.

Med venlig hilsen
gravere og sognepræst


Rituelle handlinger

 • Der ringes med kirkeklokken og slås bedeslag enten før eller efter urnenedsættelsen efter aftale.
 • Familien kan vælge, at der skal synges eller læses en sang eller salme. Hvis afdøde holdt af en bestemt sang, kan den medbringes evt. på fotokopi, hvis den ikke står i salmebogen.
  Fra salmebogen kan f.eks. synges eller læses:
  nr. 31  Til himlene rækker din miskundhed, Gud
  nr. 49 Ingen er så tryg i fare
  nr. 121 Dejlig er jorden
  nr. 784 Altid frejdig
  nr. 787 Du, som har tændt millioner af stjerner
  eller sidste vers af nr. 783 Kirkeklokke! mellem ædle malme:

  Kirkeklokke! når til sidst du lyder
  for mit støv, skønt det dig hører ej,
  meld da mine kære, så det fryder:
  Han sov hen, som sol i høst går ned.

   
 • Urnen sættes ned.
   
 • Fader Vor, du, som er i himlen.
  Helliget vorde dit navn, komme dit rige.
  Ske din vilje som i himlen således også på jorden.
  Giv os i dag vort daglige brød,
  og forlad og vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.
  Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
  Thi dit er riget, magten og ære i evighed.
  Amen.

   
 • Et medlem af familien kan lyse velsignelsen:
  Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle.
  Amen.

   
 • Hvis familien ønsker det, kan et medlem af familien læse et lille stykke fra biblen. Det kan f.eks. være:

  For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
  Johannesevangeliet 3, 16

  Jesus siger: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.”
  Johannesevangeliet 11, 25

  Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.Men størst af dem er kærligheden.
  1. Korintherbrev 13, 13

  Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds Rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds Rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
  Markusevangeliet 10, 14-16